Projekt labor feladatkiírás, 2017. ősz
Rendszer- és Számítástudományi Tanszék
1.
Feladat címe:Webes rendszer fejlesztése tanulmányi folyamatok támogatására
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Jó programozási készség

Konzulens:

Baumgartner János, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, baumgartner@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Cél olyan webes alkalmazás fejlesztése, amely támogatja a szemeszterek adminisztratív folyamatait: tanszéken belüli tárgyak hirdetése, vizsgahirdetések, beszámolók szervezése, stb. Az alkalmazás rendelkezzen felhasználói jogosultságkezeléssel és riport generálási funkciókkal.


1. - HU
Feladat címe:Mobil alkalmazás fejlesztése leltári feladatok ellátására
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Jó programozási készség

Konzulens:

Pekárdy Milán, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, pekardy@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Cél olyan mobil alkalmazás fejlesztése, amely a leltározási tevékenység elvégzését segíti. A feladat egy telefon kameráját felhasználva QR-kódok beolvasása, feldolgozása, majd az abból kinyert adatok eltárolása. Az egyes eszközök nyilvántartását így elektronikusan valósítjuk meg. Ehhez kapcsolódóan egy webes felület elkészítése is cél, ahol az adatok megtekinthetőek és módosíthatóak.


1. - EN
Title:Mobile inventory management app
Degree:MSc Special requirements:Good programming skills

Consultant:

Milán Pekárdy, Department of Computer Science and Systems Technology, pekardy@dcs.uni-pannon.hu

Description:
The task is to develop a mobile application that provides inventory management for small to middle size organizations. The application should have the following capabilities: scan inventory items (labeled with QR code); process and store item data; generate reports, etc. Additional task is to develop a web based backend service for the mobile app to use.


1. - HU
Feladat címe:Program készítése könyvtárstruktúra listázására
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Tuza Zsolt, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, tuza@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Programot kell készíteni, amely olyan szövegfájlt állít elő, ami struktúráltan írja le az alkönyvtáraknak egy meagadott részét. Bemeneti adat a kiindulási alkönyvtár, valamint hogy attól számítva hányadik szinttől hányadik szintig történjen a listázás. Opcionális paraméterek a listázandó könyvtárak egyéb alapadatai. Az előállított fájl formátumának tükröznie kell a könyvtárstruktúra hierarchikus felépítését, bemenetként előírt mértékű (alapértelmezésben TAB, illetve opcionálisan megadott karakterszámú) plusz szintenkénti indentációval.


1. - EN
Title:Writing a program to list folder structure
Degree:MSc Special requirements:-

Consultant:

Zsolt Tuza, Department of Computer Science and Systems Technology, tuza@dcs.uni-pannon.hu

Description:
A program has to be written, that outputs a text file listing a specified part of subfolders in a structured way. Input data are the starting subfolder and the levels from which to which the list has to be created. Optional parameters are the other basic data of the folders to be listed. The format of the output file has to reflect the hierarchic structure of subfolders, applying a given amount of additional indentation at each further level (default=TAB, optional parameter is the number of blank characters).


1. - HU
Feladat címe:Beltéri lokalizáció
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:jó programozási alapok szükségesek, képfeldolgozási és Android ismeretek előnyt jelentenek

Konzulens:

Simon Gyula, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, simon@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
A feladat leírása: A beltéri lokalizáció a GPS alapú szolgáltatások nélkül igyekszik jó minőségű helymeghatározást adni, pl. irodaházakban, bevásárlóközpontokban. A feladat egy elsősorban kép-alapú (pl. mobiltelefon kameráját használó), de esetlegesen más szenzorokat is használó alkalmazás létrehozása.


1. - EN
Title:Indoor localization
Degree:MSc Special requirements:Good programming skills is a must, knowledge on image processing and Android is an advantage.

Consultant:

Gyula Simon, Department of Computer Science and Systems Technology, simon@dcs.uni-pannon.hu

Description:
Indoor localization provides accurate indoor positioning without utilizing GPS, e.g. in offices or shopping malls. In the project an application is to be created, which primarily relies on image processing (e.g. using a smart phone’s camera), but other sensors can also be utilized.


3. - HU
Feladat címe:Csővezetékes szállítás szimulációja és megjelenítése
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A feladat leírása: A MOL csővezetékekben különféle anyagokat szállít. A cső tartalma csak akkor indul meg, ha az egyik végén elkezdünk betölteni valamit. Ekkor a másik végén azonnal fogadni kell a kilépő anyagot. A probléma, hogy az anyagokat, csak adott típusú tartályokban lehet tárolni. A rendszernek szimulálni és megjeleníteni kell, hogy az egyes tartályok és csövek tartalma hogyan változik, ha egy szakember meghatározza, hogy mikor mit kell nyomatni a csövekben.


3. - EN
Title:Simulation and visualization of transportation in pipeline network
Degree:MSc Special requirements:-

Consultant:

Dr. Heckl István, Department of Computer Science and Systems Technology, Istvan.Heckl@gmail.com

Description:
The MOL company transport different materials in pipelines. The content of the pipe starts moving only if at one end new material is inserted into the pipe. At this moment the exiting material in the other end must be accepted. The problem is the following a given material can be stored only in a dedicated tank to avoid contamination. You have to simulate and visualize the changing content of the tanks and the pipes if the operator specify when and what should be inserted into a pipe.


4.
Feladat címe:Tőzsdei rendszer megvalósítása és a működés szimulálása
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A tőzsdén az ajánlati könyvbe gyűjtik az eladási és a vételi ajánlatokat, ha valaki egyet elfogad, akkor létrejön az üzlet és az ajánlat kikerül a könyvből. Az árfolyam mindig az utolsó kötés ára. Meg kell valósítani a stop-loss jellegű megbízásokat és a nyitási időszak speciális szabályait. Grafikus felületet kell létrehozni mind az adminisztrátornak, mind a kereskedőknek. A működést olyan agent-ekkel kell szimulálni, amelyek véletlenszerűen adnak és vesznek. Lehessen beállítani negatív pozitív/negatív piaci hangulatot. Az egyes vásárlóknak kimutatást kell készíteni az eredményekről, amit adózásnál is lehet használni. Célszerű a tőzsdei robotokat is szimulálni (high frequency trading).


5.
Feladat címe:Web portálban keresés megvalósítása abszolút feltételek helyett súlyok használatával
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Nem azt adom meg, hogy egy 10-nél fiatalabb Opel Corsa-t keresek maximum 2 millió forintért, hanem minden tulajdonság fontosságát definiálom és így keresem a legjobb ajánlatot. Pl. ha a típushoz nem annyira fontos, akkor a keresésben a súlya kisebb.


5. - EN
Title:Searching in web portal with using relative weights instead of absolute conditions
Degree:MSc Special requirements:-

Consultant:

Dr. Heckl István, Department of Computer Science and Systems Technology, Istvan.Heckl@gmail.com

Description:
I do not specify that I want an Opel Corsa younger than 10 years old, and cheaper than 2 million HUF. Instead I give the importance of each property and try to optimize for this importance. For example, if the type of the car is not important then a small weight is used.


6.
Feladat címe:"Személyi pénzügyek" menedzser program
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy alkalmazásban nyilván kell tartani egy személy kiadásait, bevételeit, vagyontárgyait és tartozásait. Legyen lehetőség minden költés és bevétel rögzítésére. Ha nagyobb dolgot vesz az ember, akkor annak az értékét nyilván kell tartani (autó, bútor, tv, stb). Számolni kell az értékvesztéssel is. Havonta kimutatást kell készíteni a vagyonról és az eredményről. Hasznos, ha Android kliens is készül a programhoz.


6. - EN
Title:Personal accounting program
Degree:MSc Special requirements:-

Consultant:

Dr. Heckl István, Department of Computer Science and Systems Technology, Istvan.Heckl@gmail.com

Description:
A program is to be developed to keep track incomes, expenditures, and assets of a person. Give a method to record all the incomes and expenditures. If you buy a valuable asset, e.g., house, car, then keep track its value. Take into account the amortization. If you buy financial assets like bonds, stocks then keep track them also. Create monthly statement about the money movement and about the current value of your assets and accounts. The program should be able to change the display language. Differentiate the expenditures (e.g. clothing, fun, housing, food).


7.
Feladat címe:A pénz és hitel körforgás szimulálása
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy szimulátor programot kell készíteni, amely n (tíz-ezer) ember és k cég (száz) pénzkeresetét, költését és kölcsönét szimulálja. Grafikus felületen meg kell adni az emberek tulajdonságait. Pl. 10% jövedelme havi 800 ezer, 20%-é havi 600 ezer, stb. Meg kell adni hasonlóan, hogy kinek mennyi megtakarítása van. Egy hónap lejátszása során meg kell határozni, hogy az első ember kitől kapja a fizetését (lehet cég vagy ember is), a fizetés eltűnik a másik oldalról, és meg kell határozni, hogy az első ember hol költi el a pénzét, a pénz itt is megjelenik a másik oldalon is. Az, hogy a fizetésének, megtakarításának mennyi részét költik el az részben véletlentől függ, részben meg lehet adni. Például a gazdagok nem költik el az össze pénzüket. Az el nem költött pénzeket nagy valószínűséggel kölcsönadják kamat fejében. Például adott valószínűséggel, egy ember egyszer csak házat akar, ha nincs elég pénze, akkor kölcsönt vesz fel. Az alapkamat változásával futás közben lehet befolyásolni a kölcsönök mennyiségét, ha túl nagy a kamat, akkor drága a kölcsön, vagyis kisebb valószínűséggel élnek vele. Egy ember, cég akkor kaphat kamatot, ha elegendő a jövedelme illetve a saját tőkéje. Egy eladósodott ember nem kap újból kamatot. A program jelenítse meg a virtuális gazdaság folyamatait. Mennyi pénz és hitel van a rendszerben, mennyire adósodtak el az emberek, kik mentek csődbe. Néhány paramétert, pl. alapkamat, hitelfelvevési valószínűség, futás közben lehessen változtatni. Figyelembe kell venni az inflációt is, ha sok a pénz és a hitel a rendszerben, akkor az árak felmennek. Az ár az összes hitel plusz pénz a rendszerben osztva az összes termékkel.


8.
Feladat címe:Jelenléti ív tableten aláírásokkal
Kiknek szól:BSc, MSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy rendszeres eseményért testnevelés aláírás jár. A hagyományos papíros nyilvántartást kell helyettesíteni, mert ott az összegzés nagyon fáradságos. Egy ember nevét először be kell írni a virtuális billentyűzettel. Ha sokadik alkalommal érkezik, akkor gépelés közben fel kell ajánlani neki a nevét. Meg kell adni a neptun kódot (ha lehet név alapján mát ezt is automatikusan). Meg kell adni hány óra, hány perckor érkezett és ment el az ember, mindkét időpont után aláírás. Az időpont kitöltése automatikus, az aláírás ideje. Az aláírás tableten szabadkézzel történik. Különféle összesítő funkciók, grafikonok legyenek megvalósítva. Egy ember részvétele, hogy változott a félév folyamán, az esemény látogatottsága hogyan változott. Az eredményeket lehessen excelbe exportálni. Biztonsági funkcióként, meg kell mutatni egy ember összes aláírását egy félévben, hogy írtak-e alá helyette. Engedélyezés esetén, legyen automatikus facebook hír, hogy most éppen itt vagyok az adott órán.


8. - EN
Title:Attendance sheet on tablet with signatures
Degree:MSc Special requirements:-

Consultant:

Dr. Heckl István, Department of Computer Science and Systems Technology, Istvan.Heckl@gmail.com

Description:
For sporting activities the students are awarded with signatures. The conventional paper based attendance sheet is to be replaced. As a consequence the summary can be made automatically. First, the student types his name. If he is already in the system then completion is suggested. Neptun code should be also given. The attendance sheet must be signed at arrival and departure. The time of the signature is recorded automatically. It is a parameter that how much minute of activity is a signature. Various charts should be implemented. (E.g. what is the history of person, how popular is a given activity, etc.) The results should be exported into Excel. The next security function should be implemented: show all the signature of a person so the administrator can spot if a signature is forged.


9.
Feladat címe:Gravitáció szimuláció
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Szimulálni és megjeleníteni kell több test gravitációs kölcsönhatását. A testek pontszerűek és kiindulási helyzetben mozognak illetve keringenek. A Föld - Hold, a Naprendszer, egy kisebb galaxis és két galaxis találkozását kell megjeleníteni, a Lagrange pontokat bemutatni. Minden test vonz minden másik testet, de érdemes egyszerűsíteni a számolást. A rendszer határát elhagyó objektumokkal nem kell foglalkozni.


10.
Feladat címe:SMS köszöntés mobilra
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Az alkalmazásnak legyen egy adatbázisa, amiből ki lehet választani SMS üzeneteket különböző alkalmakra. Például újév, születésnap, házasság, névnap, ... Az alkalmazás mutassa, hogy az üzenet hány SMS-be fér el, ékezetekkel vagy anélkül. Lehessen egy szerverről frissíteni a jókívánság adatbázist. Legyen angol és magyar változat. Legyen egy félig automatizált kereső rendszer, amely próbál új üzeneteket keresni. Például a meta-keresővel rákeres az "újévi sms" kulcsszóra és próbálja elemezni az oldalakat, minden új üzenetet egy embernek kell jóváhagynia.


11.
Feladat címe:Családfa megjelenítés
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy családfa megjelenítése a cél különböző formátumokban. Először csak szöveg fájlt kell megvalósítani, utána pedig egy grafikus fájlt, ahol különféle elrendezések vannak. Például alul van a cél ember, felül, középen. Érdekes visio fájlban megjeleníteni a családfát. Lehessen beállítani, hogy például a nagyapa testvéreinek a gyerekei megjelenjenek-e. Lehessen állítani, hogy egy embernél mennyi információ jelenjen meg. Foglalkozás, évszámok, testvérek, stb. Alapból csak egy fát kell megjeleníteni. Legyen egy közös DB, ami alapján egy unokatestvérnek ne kelljen elölről kezdeni a munkát. Opcionálisan legyen facebook kapcsolat, onnan is lehessen infókat átszívni. Opcionálisan: Ha többen is használják a DB-t, akkor kezelni kell azt, hogy ez egyik ember szerint a dédnagyapát Jánosnak, a másik szerint Gábornak hívják.


12.
Feladat címe:Bomber játék androidra (multiplayer)
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A legtöbb androidos játék egy szereplős. Meg kell valósítani egy multiplayer-es játékot, például a klasszikus bomber-t, ahol egy labirintusban kell bombákat lerakni. Lehet más hasonló játékot is választani. Legyen szerveres és szerver nélküli változat is.


13.
Feladat címe:Optimalizálási játékok
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A programban Legrövidebb út, TSP, VRP problémát lehessen megoldani kézzel, az eredményt értékelje a program. Milyen messze van az optimumtól.


14.
Feladat címe:Adóék számolása és megjelenítése, adózási rendszerek összehasonlítása
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Adó, munkavállalói, munkáltatói járulék, historikus, külföldi adatok megjelenítése, áfa, vagyon és egy egyéb adók, járulék plafon, fix adók, minimális adók; meg lehet adni egy adórendszert és számítja az eredményt.


15.
Feladat címe:Tartalomjegyzék és fejléc PowerPoint-ban
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy word dokumentum szerkezetét a tartalomjegyzék és a Címsor formázások nagyon jól mutatják. PowerPoint-ban nincs ilyen lehetőség. Szúrjunk be mezőket PowerPoint-ba, amelyek ezt lehetővé teszik. Láthatatlan mezők jelezzék, hogy egy címsor egyes, kettes, ... szintű címsor-e. Ez alapján lehessen tartalomjegyzéket létrehozni. Ezentúl, a fejlécben legyen egy mező, ami megjeleníti, hogy hol vagyunk a tartalomjegyzékben, mint latexben. Pl. Bemutatás: □ ■ □


16.
Feladat címe:Mobil munkaerőmű menedzsmentet támogató keretrendszer megvalósítása
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Villanyvezetékek és oszlopok karbantartására kell csapatokat összeállítani. A csapatok összetételét a munka jellege határozza meg. Nem csak embereket, hanem eszközöket is hozzá kell rendelni a csapatokhoz. Meg kell adni, hogy a csapatok milyen sorrendben teljesítsék a feladataikat. A döntéseket egy diszpécser hozza meg. A keretrendszer segíti a diszpécser munkáját, azzal hogy nyilvántartja a feladatokat, embereket, eszközöket. Lehetővé teszi a hozzárendeléseket, számolja, hogy mikorra végeznek a csapatok.


17.
Feladat címe:Eladási igények kezelése egy olajipari cég esetében
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy olajipari cégnél a külföldi eladások, esetszerűek. Ezeket az igényeket kell összegyűjteni és feldolgozni. Egy már meglévő program a DDM egy bizonyos részét kell megírni új technológia segítségével. Két opció van: wpf a mostani windows forms helyett, vagy web alapú Microsoft-os rendszer.


18.
Feladat címe:Játékfejlesztés, Sportolj a győzelemért
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Egy tetszőleges játékot kell tervezni, ami önmagában is élvezetes, viszont akkor lehet hatékonyan fejlődni, időleges pluszokat kapni, ha a játékos a való életben sportol. Például egy független telefonos futóalkalmazás, Endomondo, nyomon követi a játékos futását, az itt összegyűjtött adatokat a fejlesztendő játék átszívja, értékeli és ez alapján ad bónuszokat a játékban.


20.
Feladat címe:Redmine plugin fejlesztése
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A redmine egy nyíltforrású feladatkezelő rendszer, amelyhez számos külső plugin létezik. A feladat új plugin készítése különböző feladatokhoz. Például feladat szerzőjének átírása, szereptől függővé tenni, hogy a becsült idő látszódik-e, burndown chart készítése, egyéb agile chart-ok készítése, szereptől függővé tenni, hogy bizonyos issue-k látszódnak-e, jelölő négyzetek használata, stb.


21.
Feladat címe:Feladatkezelő rendszer fejlesztése
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A trello, redmine, jira a legnépszerűbb feladatkezelő rendszerek. Ezek azonban sok egyedi igényt nem teljesítenek. A feladat egy saját feladatkezelő rendszer implementálása, ahol feladatokat lehet hozzárendelni különböző egyénekhez, a feladatok státusza módosítható, a ráfordított idő rögzíthető, különböző kimutatások készíthetőek. Példa egyedi igényre: A saját feladataim funkció csak egy redmine-n belül értelmezhető, ha több redmine-ban is részt veszek, akkor egyenként kell megnézni a saját feladatimat. Ha adna a redmine egy interfészt, akkor több redmine-ról lehetne kialakítani egy darab saját feladataim felületet. Persze ehhez többszörös belépés kell.


22.
Feladat címe:Adóbevallás kitöltő program
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A hivatalos adóbevallás kitöltő program, (ANYK, abevjava), számos hibával rendelkezik. Cél egy olyan kitöltő program tervezése és megvalósítása, amely a hibákat kiküszöböli, illetve a használatot egyszerűsíti. A cél, hogy az átlagember által leginkább használt funkciókat tudja kezelni a program. Néhány hiba az ANYK-ban: A GUI-n zavaróan kicsik a betűk és általában is csúnya. Manuálisan kell összegezni, például ha az ember több helyről kap fizetést, osztalékot. Nincs varázsló funkció, nem vezeti végig a felhasználót a kitöltésen. A súgó nehezen használható, nincsenek benne könnyen érthető példák. A törzsadatoknál nem szúrja be a címet; ha félbehagyom egy mező kitöltését, akkor kitörli az aktuális tartalmat. A hiba üzenetek sokszor nem egyértelműek. Stb. További cél, egy DB kialakítása, ahova a cégek elektronikusan elküldik az igazolásokat. A kitöltő program ebből a DB-ből tudja lekérni pl. a jövedelmet.


23.
Feladat címe:Fotókönyv összeállító program
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A fotókönyv népszerű ajándék. Az elektronikus képek sokszor csak "porosodnak" a számítógépen, míg egy fotókönyvet büszkén mutogatnak. A fotókönyv összeállítása a következő lépésekből áll. Fényképek kiválogatása, csoportosítása, oldalakra rendezése, oldalkép kiválasztása, fényképek utómunkálata, háttér beállítása. Több olyan szoftver is létezik, amelyek támogatják ezeket a funkciókat (pl: cewe), de sok funkció hiányzik, vagy csak nehezen lehet őket megvalósítani. A feladat egy fotókönyv összeállító program tervezése és megvalósítása. A programnak tudnia kell kereteket kezelni, a kereten belül lehessen egy képet mozgatni, nagyítani, a keretek pozícióját, méretet lehessen állítani, háttérképet lehessen szürkíteni, halványítani, legyenek különféle oldal elrendezések, varázsló funkció, szöveg beszúrási lehetőségek, képregény szöveg buborékokat adni egy személynek, stb.


23.
Feladat címe:Táplálkozz helyesen
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Programot kell készíteni, amely egy receptből meghatározza, hogy az milyen összetevőkből áll. Például "kell hozzá 1,5l tej", tudjuk, hogy ennek 2% cukor, akkor tudjuk számolni a cukor mennyiséget a tejben. Az összes hozzávaló cukortartalmát meg kell határozni és összegezni. Ugyanez kell minden komponensre. Webes rendszerre van szükség. A felhasználók csak receptet tudnak megadni és visszakapják az összetevők listáját. Az admin meg tudja adni, hogy egy adott termék milyen összetevőkből áll. Lehessen megadni, hogy a felhasználó miket evett, megjeleníteni, hogy valamiből keveset vagy sokat evett. Legyen összehasonlító funkció korábbi időszakra, más felhasználóra. Lehessen menteni a gyakori reggeliket, pl: 2 zsemle margrainnal.


23.
Feladat címe:Bolti költés
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
Sokszor lenne hasznos tudni, hogy mennyi értékű áru van már a kosarunkban egy bolti vásárláskor. Ehhez készítsünk egy mobil alkalmazást. Mielőtt valamit veszek, leolvasom a vonalkódját vagy megadom a termék nevét, a darabszámot, az egységárat. Ha egy vonalkód már szerepel az adatbázisban, akkor a név és az ár automatikusan beíródik. Lehetőség van egy tétel törlésére vagy a darabszám módosítására. A program folyamatosan mutatja, hogy mennyi értékű árut szedtem eddig össze. Otthon lehet bevásárló listát készíteni, ha az adott tételek már a DB-ben vannak, akkor már otthon tudom, hogy mennyit fogok költeni.


23.
Feladat címe:Bolti sorban állás szimulátor
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A bolti sorban állás fontos tényező a vásárlói elégedettségben. Egy szimulátort kell megalkotni, amely különböző paraméterek beállítása után jelzi, hogyan változik a sorok hossza és a vásárlók elégedettsége. Meg kell adni, hogy milyen eloszlás függvény szerint érkeznek a vásárlók, például reggel, ebédszünetben, munka után vannak a csúcsok. Hány kassza van, milyen stratégia alapján állítanak be új pénztárost, az emberek hány százaléka vásárol lemérendő árut, vonalkód nélküli árut, használ kuponokat. Van-e önkiszolgáló pénztár, kevés tételes pénztár. A rendszer szimulálja a vásárlók sorban állását, statisztikákat készít, grafikus felületen is megjeleníti az eredményt, képes tárolni különböző forgatókönyveket. A hosszú távú modul azt szimulálja, hogy az elégedettség csökkenése csökkenti az vásárló számot, ami miatt viszont rövidülni fognak a sorok. Itt lehet figyelembe venni, hogy egy magasabb árszintű boltba kevesebb ember megy az árak miatt, de rövidebbek lesznek a sorok. Ha minden ember a kasszákban ül, akkor az árufeltöltés szünetel és emiatt is nő az elégedetlenség. Ha egy ember árufeltöltésből a kasszához megy, akkor megjelenik egy holtidő, ami elveszik munkavégzés szempontjából.


23.
Feladat címe:Banki működés szimulálása
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A modern gazdaság nélkülözhetetlen részei a kereskedelmi bankok. A bank hitelezéssel és banki szolgáltatások biztosításával foglalkozik. A feladat bemutatni egy szimulátor segítségével, hogy egy bank hogyan működik. Nyilván kell tartani a bank mérlegét, az egyes ügyfélszámlákat és létre kell hozni ágenseket, amelyek a bank ügyfeleit szimulálják. Az ügyfél különféle kérésekkel fordulhat a bankhoz (például készpénzfelvétel, utalás, hitelezés), amelyeket a bank végrehajt, és amelyekért díjat számol fel. A banknak rendszeresen költségei keletkeznek (például bér, nem teljesítő hitelek, bírság), amelyet neki is fizetni kell. Lehetőséget kell adni arra, hogy az ügyfelek szokásait változtassuk, például egyre többen és többen akarnak hitelt felvenni. A bank működését is irányítani kell, pl. kölcsönt vesz fel az anyabanktól. Monitorozni kell a bank nyereségességét, el kell tudni menteni a különböző forgatókönyveket.


23.
Feladat címe:Nyugdíjrendszer modellezése
Kiknek szól:BSc Speciális követelmények:-

Konzulens:

Dr. Heckl István, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Istvan.Heckl@gmail.com

A feladat leírása:
A nyugdíj fontos kérdés mind az egyén, mind a társadalom szempontjából. Először egy könnyen kezelhető nyugdíj kalkulátort kell létrehozni. A kalkulátornak megfelelően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy jövőbeli szabályozási változások esetén is használható legyen bizonyos paraméterek átállításával. Másodszor költségvetés szempontjából kell modellezni a magyar nyugdíjrendszert. Vagyis ki kell számolni, hogy körülbelül mekkorák jelenleg a befizetések, mekkorák a kifizetések és mekkora a hiány. Meg kell vizsgálni, hogy ez a jövőben hogyan fog változni, ha megadunk különböző paramétereket. Például évente 50 ezer fővel csökken a lakosság, kétévente 3 hónappal nő a nyugdíj korhatár, változik a korfa alakja, stb. A különböző forgatókönyveket el kell tudni menteni és össze kell tudni hasonlítani.


23.
Feladat címe:Járóbeteg ellátást segítő időpontfoglaló szoftver fejlesztése heurisztikák (genetikus algoritmus, szimulált hűtés, …) alkalmazásával
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Jó programozási készség, valamint optimalizálásban és genetikus algoritmusok területén szerzett ismeretek hasznosak lehetnek

Konzulens:

Süle Zoltán, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, sule@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
A házi- vagy szakorvostól kapott beutalók birtokában kell időpontot foglalniuk a betegeknek ahhoz, hogy az előírt vizsgálatok elvégezhetők legyenek. A mai kórházi rendszerek sajnos nem mindig figyelnek arra, hogy ezen vizsgálatok összehangoltan legyenek megvalósíthatóak (ha lehetséges egy napra több vizsgálatot is tervezhetünk, így a betegeknek nem kell többször a kórházba utazniuk, esetleg figyelembe vehetjük a tömegközlekedés nehézségeit, ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy a vizsgálatok eredményei elkészüljenek a kontroll időpontjáig, stb.). Olyan heurisztikák kidolgozása és implementálása a cél, amelyek törekednek a betegek preferenciát - a különböző kapacitás és költségkorlátok mellett is - figyelembe venni.


23.
Feladat címe:Egyetemi tanulmányi előmenetel becslése naplóállományok adatai alapján
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Jó programozási készség, valamint Matlab vagy Scilab vagy Python programozási környezetben szerzett ismeretek hasznosak lehetnek

Konzulens:

Süle Zoltán, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, sule@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
A tanulmányi rendszerekből származó hallgatói adatok sok elemzési feladat elvégzésére adnak lehetőséget. Melyek a legnehezebb / legkönnyebb tárgyak, mely előfeltételek okozzák a legnagyobb lemorzsolódást a tanulmányok során stb. Ezen tanulmányi adatokból statisztikai módszereket felhasználva összefüggéseket tárhatunk fel. A feladat célja különféle statisztikai megoldás alkalmazhatóságának vizsgálata és szoftveres implementációja.


23. - HU
Feladat címe:Android alkalmazás fejlesztése mobiltelefonra
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Programozási alapok és Android ismeretek szükségesek.

Konzulens:

Budai Imre, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, budai@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Központi szerverhez kapcsolódó, de attól függetlenül is működni képes Android alkalmazás fejlesztése mobiltelefonra, amely a tesztfeladatokat jelenít meg a felhasználó részére, az eredményeket tárolja és szerverkapcsolat esetén biztonságosan továbbítja a szerverre. Kiegészítő lehetőség az alkalmazás integrálása az Android alaprendszer egyéb funkcióval.


23. - EN
Title:Developing Android application for mobile phone
Degree:MSc Special requirements:Programming basics and Android skills required

Consultant:

Imre Budai, Department of Computer Science and Systems Technology, budai@dcs.uni-pannon.hu

Description:
Development of Android app for mobile phone that connects to a central server and used for displaying tests can be solved by the user. It stores the results and forwards to the server securely in case of on-line connection. Additional feature is to integrate it to base Android functions and features.


23. - HU
Feladat címe:Android alkalmazás fejlesztése tabletre
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Programozási alapok és Android ismeretek szükségesek.

Konzulens:

Budai Imre, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, budai@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Központi szerverhez kapcsolódó, de attól függetlenül is működni képes Android alkalmazás fejlesztése tabletre, amely a tesztfeladatokat jelenít meg a felhasználó részére, az eredményeket tárolja és szerverkapcsolat esetén biztonságosan továbbítja a szerverre. Kiegészítő lehetőség az alkalmazás integrálása az Android alaprendszer egyéb funkcióval.


23. - EN
Title:Developing Android application for tablet
Degree:MSc Special requirements:Programming basics and Android skills required

Consultant:

Imre Budai, Department of Computer Science and Systems Technology, budai@dcs.uni-pannon.hu

Description:
Development of Android app for tablet (large display) that connects to a central server and used for displaying tests can be solved by the user. It stores the results and forwards to the server securely in case of on-line connection. Additional feature is to integrate it to base Android functions and features.


23. - HU
Feladat címe:Swift alkalmazás fejlesztése Apple mobiltelefonra
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Programozási alapok szükségesek, iOS ismerete előny.

Konzulens:

Budai Imre, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, budai@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Központi szerverhez kapcsolódó, de attól függetlenül is működni képes Swift alkalmazás fejlesztése Apple mobiltelefonra, amely a tesztfeladatokat jelenít meg a felhasználó részére, az eredményeket tárolja és szerverkapcsolat esetén biztonságosan továbbítja a szerverre. Kiegészítő lehetőség az alkalmazás integrálása az iOS alaprendszer egyéb funkcióval.


23. - EN
Title:Developing Swift application for mobile phone
Degree:MSc Special requirements:Programming basics and Android skills required

Consultant:

Imre Budai, Department of Computer Science and Systems Technology, budai@dcs.uni-pannon.hu

Description:
Development of Swift (IOS) app for Apple mobile phone that connects to a central server and used for displaying tests can be solved by the user. It stores the results and forwards to the server securely in case of on-line connection. Additional feature is to integrate it to base IOS functions and features.


23. - HU
Feladat címe:Swift alkalmazás fejlesztése Apple tabletre
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:Programozási alapok szükségesek, iOS ismerete előny.

Konzulens:

Budai Imre, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, budai@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
Központi szerverhez kapcsolódó, de attól függetlenül is működni képes Swift alkalmazás fejlesztése Apple tabletre, amely a tesztfeladatokat jelenít meg a felhasználó részére, az eredményeket tárolja és szerverkapcsolat esetén biztonságosan továbbítja a szerverre. Kiegészítő lehetőség az alkalmazás integrálása az iOS alaprendszer egyéb funkcióval.


23. - EN
Title:Developing Swift application for Apple tablet
Degree:MSc Special requirements:Programming basics and Android skills required

Consultant:

Imre Budai, Department of Computer Science and Systems Technology, budai@dcs.uni-pannon.hu

Description:
Development of Swift (IOS) app for Apple tablet that connects to a central server and used for displaying tests can be solved by the user. It stores the results and forwards to the server securely in case of on-line connection. Additional feature is to integrate it to base IOS functions and features.


23.
Feladat címe:DoodleBot "nyomtató" szoftver
Kiknek szól:BSc/MSc Speciális követelmények:-

Konzulens:


Vakulya Gergely, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, vakulya@dcs.uni-pannon.hu
Zachár Gergely, Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, zachar@dcs.uni-pannon.hu

A feladat leírása:
A feladat célja, egy "nyomtató" szoftver elkészítése számítógépen vagy beágyazott rendszeren. A szoftver egy speciális hardvert vezérel mely vagy az XY tengelyek mozgatásával (plotter) vagy a tollat tartó karok szögének módosításával képes a papírra rajzolni. A program bemenete a rajzolni kívánt alakzatok és azok paraméterei (pl.: téglalap: xy koordináta, szélesség, magasság), a kimenet a képet tartalmazó papír. A feladatot elozetes beugro feladhoz kötjük!


23. - EN
Title:DoodleBot "printer" software
Degree:MSc Special requirements:-

Consultant:


Gergely Vakulya, Department of Computer Science and Systems Technology, vakulya@dcs.uni-pannon.hu
Gergely Zachár, Department of Computer Science and Systems Technology, zachar@dcs.uni-pannon.hu

Description:
The goal of the project is to create "printing" software running on either a PC or an embedded device. The application is essentially a driver software for specialized devices. One of them moves the pen with 2 arms and the angle of the arms can be adjusted, while the other one moves along the XY axis and the position can be specified. The input of the software should be the parameters of the desired shapes (eg. coordinates of the rectangle's corner). The output of the appliction is one piece of a paper with the drawn figures. This project is selectable with preliminary test only!